Zawiadomienie o przekształceniu spółki

Uprzejmie informujemy o przekształceniu spółki EPAROLE 4 BUSINESS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu na spółkę ePAROLE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Z dniem 3 stycznia 2022 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana ePAROLE Sp. z o.o. pod numerem KRS 0000943281.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 554 Kodeksu spółek handlowych nowa spółka będzie się do dnia 03.01.2023 r. posługiwać następującą nazwą:

ePAROLE Sp. z o.o. (dawniej: EPAROLE 4 BUSINESS Sp. z o.o. Sp. k.).

Taka też nazwa będzie widniała na wystawianych przez spółkę dokumentach i fakturach. 

Z dniem 3 stycznia 2022 r., ePAROLE Sp. z o.o. (dawniej: EPAROLE 4 BUSINESS Sp. z o.o. Sp. k.) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki EPAROLE 4 BUSINESS Sp. z o.o. Sp. k.

ePAROLE Sp. z o.o. (dawniej: EPAROLE 4 BUSINESS Sp. z o.o. Sp. k.) będzie się posługiwać takim samym numerem NIP oraz REGON jak EPAROLE 4 BUSINESS Sp. z o.o. Sp. k.

Dla zaistnienia skutków w postaci generalnej sukcesji praw i obowiązków nie będą wymagane dodatkowe czynności, w tym zawarcie aneksu do łączącej nas umowy.


Od 3 stycznia 2022 r. faktury powinny być wystawiane na:

ePAROLE Sp. z o.o.
ul. Grabarska 1, PEGAZ bud. B, 3 piętro
50-079 Wrocław
NIP: 8952044960


Z poważaniem

Agata Rybacka
Wiceprezes Zarządu