Tłumaczenia zwykłe

Wszystkie wykonane dla Państwa tłumaczenia pisemne objęte są 2-letnią gwarancją.

Tłumaczenia zwykłe (pisemne i ustne) to tłumaczenia nie zawierające fachowego lub technicznego słownictwa branżowego jak np.: korespondencja handlowa, korespondencja prywatna, CV, listy motywacyjne, smsy itp.)

Aby zapewnić najlepszą jakość tłumaczeń do Państwa projektu dobieramy tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie z ponad 100 branż, takich jak np.: Administracja, Budownictwo, Bankowość, Finanse, Ekonomia, Księgowość, Handel, Ekologia i ochrona środowiska, Rolnictwo, Chemia, Elektronika, Elektryka, Energetyka, Inżynieria przemysłowa, Mechanika, Automatyka, Robotyka, Komputery, Oprogramowanie, Literatura, Reklama, Budowa i eksploatacja maszyn, Instrukcje obsługi, Medycyna, Farmacja, Prawo, Umowy, Transport, Przemysł, Technologie, Rozrywka, Sztuka, Muzyka, Sport, Rekreacja, Turystyka, Zarządzanie i inne.

Wszystkie przesłane do nas dokumenty oraz wykonane przez nas tłumaczenia pisemne traktujemy jako poufne.

Za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia przyjmujemy:

  • tłumaczenie przysięgłe - 1125 znaków ze spacjami w formacie Word (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.)
  • tłumaczenie zwykłe - 1500 znaków ze spacjami w formacie Word

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ WYCENY każdego Państwa projektu.