techniczne

Wszystkie wykonane dla Państwa pisemne tłumaczenia techniczne objęte są naszą 2-letnią gwarancją.

Tłumaczenia techniczne (pisemne i ustne) to tłumaczenia zawierające fachowe słownictwo techniczne z branż takich jak np.: elektronika, informatyka, górnictwo (instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, dokumentacja przetargowa).

Większość naszych Klientów, z uwagi na biznesowy charakter prowadzonej przez siebie działalności potrzebuje tłumaczeń stricte technicznych, wymagających określonej wiedzy merytorycznej. Dlatego też, nie stosujemy żadnych dopłat za tłumaczenie zwykłe tekstów technicznych.

Aby zapewnić najlepszą jakość tłumaczeń do Państwa projektu dobieramy tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie z ponad 100 branż, takich jak np.: Administracja, Budownictwo, Bankowość, Finanse, Ekonomia, Księgowość, Handel, Ekologia i ochrona środowiska, Rolnictwo, Chemia, Elektronika, Elektryka, Energetyka, Inżynieria przemysłowa, Mechanika, Automatyka, Robotyka, Komputery, Oprogramowanie, Literatura, Reklama, Budowa i eksploatacja maszyn, Instrukcje obsługi, Medycyna, Farmacja, Prawo, Umowy, Transport, Przemysł, Technologie, Rozrywka, Sztuka, Muzyka, Sport, Rekreacja, Turystyka, Zarządzanie i inne.

Wszystkie przesłane do nas dokumenty oraz wykonane przez nas tłumaczenia pisemne traktujemy jako poufne.

Za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia przyjmujemy:

  • tłumaczenie przysięgłe - 1125 znaków ze spacjami w formacie Word (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.)
  • tłumaczenie zwykłe - 1500 znaków ze spacjami w formacie Word

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ WYCENY każdego Państwa projektu.