przysięgłe

Wszystkie wykonane dla Państwa tłumaczenia pisemne przysięgłe objęte są 2-letnią gwarancją.

Oferujemy Państwu tłumaczenia przysięgłe z i na 57 języków świata, w tym:

  • Tłumaczenia pisemne przysięgłe - tłumaczenia pisemne z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy nadające pismom rangę dokumentów oficjalnych (akty urodzenia, zaświadczenia, statuty spółek, akty notarialne także dokumenty sporządzone w języku obcym opatrzone apostille),
  • Tłumaczenia konsekutywne (ustne) przysięgłe - tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego asystującego przemawiającemu podczas ceremonii i spotkań mających konsekwencje prawne np.: w USC (np. ceremonia ślubu), u notariusza (np. akt założycielski spółki), w sądzie (np. podczas rozprawy sądowej).

Tłumaczenia przysięgłe zarówno ustne jak i pisemne wykonane są zawsze przez tłumacza przysięgłego (biegłego sądowego), który otrzymał uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.).

Aby zapewnić najlepszą jakość tłumaczeń przysięgłych do Państwa projektu dobieramy tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie z ponad 100 branż, takich jak np.: Administracja, Budownictwo, Bankowość, Finanse, Ekonomia, Księgowość, Handel, Ekologia i ochrona środowiska, Rolnictwo, Chemia, Elektronika, Elektryka, Energetyka, Inżynieria przemysłowa, Mechanika, Automatyka, Robotyka, Komputery, Oprogramowanie, Literatura, Reklama, Budowa i eksploatacja maszyn, Instrukcje obsługi, Medycyna, Farmacja, Prawo, Umowy, Transport, Przemysł, Technologie, Rozrywka, Sztuka, Muzyka, Sport, Rekreacja, Turystyka, Zarządzanie i inne.

Wszystkie przesłane do nas dokumenty oraz wykonane przez nas tłumaczenia pisemne traktujemy jako poufne.

Za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami w formacie Word (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.)

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ WYCENY każdego Państwa projektu.