Pozostałe usługi

Oferujemy Państwu także dodatkowe usługi związane z tłumaczeniami, w tym:

ePAROLE® MULTIMEDIA

 • usługi obcojęzycznych lektorów do nagrań studyjnych
 • dubbing filmowy
 • przygotowanie obcojęzycznych napisów do filmów i prezentacji
 • Wynajem sprzętu multimedialnego

ePAROLE® KONFERENCJE

 • PAKIET KONFERENCJA ALL INCLUSIVE – tłumaczenie + sprzęt nagłaśniający do tłumaczenia symultanicznego + sprzęt dodatkowy (mikrofony / rzutniki / ……) obsługa techniczna
 • PAKIET BUSINESS MEETING – tłumaczenie + sprzęt nagłaśniający do tłumaczenia konsekutywnego + sprzęt dodatkowy (mikrofony)
 • PAKIET BASIC – tłumaczenie ustne konsekutywne lub symultaniczne bez konieczności wynajmu sprzętu i obsługi technicznej

ePAROLE® CONSULTING

 • doradztwo w zakresie posiadanych baz tłumaczeniowych (TM) i/ lub glosariuszy
 • bezpłatne doradztwo w zakresie doboru najlepszych rozwiązań językowych dla projektów o szczególnie dużym wolumenie, realizowanych etapami, w kilku kombinacjach językowych itp
 • bezpłatne doradztwo w zakresie organizacji obcojęzycznych konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych

ePAROLE® LOKALIZACJE STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH

 • lokalizacja istniejących stron www
 • lokalizacja tworzonych stron internetowych
 • aktualizacja wielojęzycznych stron internetowych, portali, forów, blogów

ePAROLE® OUTSOURCING

długoterminowy lub jednorazowy wynajem:

 • tłumaczy
 • lektorów
 • obcojęzycznych przewodników miejskich

Wszystkie wyżej wymienione usługi podlegają wycenie indywidualnej.

Wszystkie przesłane do nas dokumenty oraz informacje otrzymane w związku z realizacją wyżej wymienionych usług traktujemy jako poufne.

Za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia przyjmujemy:

 • tłumaczenie przysięgłe - 1125 znaków ze spacjami w formacie Word (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.)
 • tłumaczenie zwykłe - 1500 znaków ze spacjami w formacie Word

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ WYCENY każdego Państwa projektu.