Korekta

Oferujemy Państwu usługę weryfikacji i korekty dostarczonych przez Państwa tłumaczeń. Abyśmy mogli rzetelnie dokonać weryfikacji i korekty danego tłumaczenia należy wraz z tłumaczeniem odesłać tekst źródłowy, na podstawie, którego został dokonany przekład.

Wszelkie zmiany dokonane przez weryfikatora zostaną zaznaczone w trybie "śledź zmiany" co pozwoli Państwu na natychmiastową ocenę skali zrealizowanej korekty. W szczególnych przypadkach weryfikator może zastosować komentarze dotyczące zasadności naniesionych zmian.

Na Państwa życzenie nasz weryfikator może sporządzić także pisemną ekspertyzę dotyczącą błędów w przesłanym do weryfikacji tłumaczeniu.

Wszystkie przesłane do nas dokumenty i informacje oraz wykonane przez nas korekty traktujemy jako poufne.

Za jedną stronę obliczeniową do weryfikacji przyjmujemy:

  • tłumaczenie przysięgłe - 1125 znaków ze spacjami w formacie Word (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.)
  • tłumaczenie zwykłe - 1500 znaków ze spacjami w formacie Word

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ WYCENY każdego Państwa projektu.