OCR, DTP i nie tylko, czyli tłumaczenie plików graficznych

Bardzo często otrzymujemy materiały do tłumaczenia w formie plików zamkniętych, skanów, ulotek czy ofert marketingowych, w takiej sytuacji już na początku trzeba ustalić, jakie ma być ich przeznaczenie by móc prawidłowo przygotować ostateczny plik.

 

OCR - optyczne rozpoznawanie znaków

OCR (ang. Optical Character Recognition) są to narzędzia pozwalające na optyczne rozpoznawanie znaków. Dzięki nim można odczytywać teksty z plików zamkniętych, takich jak skany dokumentów. Ponieważ programy do OCR mogą popełniać błędy, uzyskany w ten sposób tekst jest w naszym biurze zawsze sprawdzany i poprawiany. Po przeprowadzeniu procesu OCR tekst jest przekazywany do tłumaczenia. Nowy plik nie zawiera elementów graficznych, a jedynie przetłumaczony tekst.

Łączenie tekstu z grafiką

W ramach dodatkowej usługi tekst może zostać ponownie połączony z grafiką. Zajmują się tym nasi graficy, a taki dokument, np. ulotka lub instrukcja obsługi, zachowa wszystkie cechy dokumentu źródłowego, czyli układ, grafiki, pieczęcie. Taki plik z powodzeniem może zostać wykorzystany w prezentacji cyfrowej lub umieszczony na stronie internetowej. Nie jest on jeszcze odpowiednio przygotowany, by można było go wydrukować w drukarni.

Przygotowanie do druku

DTP (ang. Desktop Publishing), czyli przygotowanie tekstu do druku. Objętość tekstu może ulec zmianie po przetłumaczeniu i różnica ta może być zauważalna – tekst i grafika mogą przestać do siebie pasować. Należy przeprowadzić proces składu i łamania tekstu. Grafik na nowo dobiera czcionkę, odstępy między wierszami i zestawia tekst z elementami graficznymi. Po wykonaniu łamania na stronie pozostają wszystkie elementy wizualne, a tekst znów jest idealnie do nich dopasowany. Plik następnie jest przygotowany do druku, czyli ustalane są spady drukarskie oraz format w jakim ma zostać zapisany.

Przed zleceniem prac należy określić dokładnie, do czego ma posłużyć tekst, a my przygotujemy go zgodnie z wymaganiami.