Certyfikat jakości

Aby zapewnić naszym Klientom tłumaczenia najwyższej jakości wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 17100:2015 (dawniej PN-EN 15038:2006) – jedyną międzynarodową normą jakości, która ma zastosowanie do usług tłumaczeniowych.

Od wielu lat nasza firma pomyślnie przechodzi audyty kontroli jakości usług tłumaczeniowych przeprowadzane okresowo przez audytorów LICS (Language Industry Certification System LICS®) co potwierdza Certyfikat Jakości nr S 000406, który prezentujemy Państwu poniżej.

Pobierz certyfikat w PDF

certyfikat

Cele Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 17100:2015, wdrożonego i stosowanego w ePAROLE® są następujące:

 • Ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych przez ePAROLE®;
 • Stała poprawa jakości świadczonych przez ePAROLE® usług tłumaczeniowych i świadome zarządzanie jakością świadczonych usług tłumaczeniowych oraz bieżące wprowadzanie niezbędnych działań naprawczych;
 • Poprawa obsługi Kontrahentów;
 • Stworzenie na użytek ePAROLE® zbioru definicji, procedur i wymagań:
  - Odnośnie zasobów ludzkich i technicznych, które musi zapewnić;
  - odnośnie zarządzania jakością i Zamówieniami;
  - odnośnie zawierania umów obowiązujących przy świadczeniu usług tłumaczeniowych;
  - odnośnie archiwizacji i bezpieczeństwa danych osobowych
 • Zmniejszenie ilości niezgodności i braków wewnętrznych;
 • Usprawnienie obiegu dokumentów i informacji;
 • Wprowadzenie dokładnego podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników ePAROLE®, z uwzględnieniem wszelkich zmian w strukturze organizacyjnej firmy;
 • Wzrost zadowolenia Kontrahenta z jakości świadczonych przez ePAROLE® usług oraz rzetelności obsługi.