Lipiec – Sierpień – nasze biuro jest czynne od 9.00-17.00

Uprzejmie informujemy, że w okresie lipiec-sierpień 2108 biuro ePAROLE jest czynne w godzinach od 9.00 do 17.00.

Serdecznie zapraszamy do realizacji Państwa projektów od poniedziałku do piątku w w/w godzinach pracy.

ePAROLE Team