19 MAJA 2017 – WE WROCŁAWIU DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY “PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW”

Pragniesz doskonalić swoje umięjętności w zakresie przekładu?
Masz okazję zrobić to już w piątek, 19 maja 2017 r. w salach Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu o godzinie: 17:00- 20:00 odbędą się
DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY „PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW”
Część 4: „Umowy cywilnoprawne”.
INFORMACJE I PROGRAM:

Jeżeli chcesz się dowiedzieć….

Jakie elementy konstrukcyjne powinna zawierać każda umowa cywilnoprawna? Co oznaczają powszechnie stosowane w umowach klauzule prawne i które z nich warto zamieszczać w umowach? Co to są umowy nazwane i nienazwane? Jak rozpoznać z jaką umową pod względem prawnym mamy do czynienia? Co oznaczają następujące terminy: „essentialia negotii” umowy, klauzule abuzywne w umowach, zobowiązania solidarne?  Informacji na temat elementów konstrukcyjnych różnego typu umów, najczęściej zawieranych w codziennym życiu jak i w obrocie gospodarczym?

To szkolenie jest dla każdego, kto prawa nie studiował, ale chce je poznać!

Każdy uczestnik otrzyma materiały i zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Prowadzący:

Anna Mikołajczyk, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracowała w kilku wrocławskich kancelariach, prowadząc sprawy z wielu dziedzin prawa, w tym liczne dla podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości. Aktualnie prowadzi własną kancelarię.

dr Andrzej Kras, radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, uczestnik stażu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. Aktualnie prowadzi własną kancelarię, stale współpracując ze znanymi przedstawicielami środowiska akademickiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii i prawa.

Organizator: Zarząd Dolnośląskiego Koła PT TEPIS

Zgłoszenia:

WPISOWE: 50 zł dla członków PT TEPIS, 65 zł dla osób niezrzeszonych, 20 zł dla studentów (za okazaniem legitymacji). Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat. Prosimy o zgłoszenia i po potwierdzeniu miejsca o wpłatę na poniższy numer rachunku PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP II O/Warszawa, w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wpłaty przed rozpoczęciem Warsztatów. Uwaga: W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w przypadku nieprzyjścia na warsztaty, opłata nie jest zwracana!
Serdecznie zapraszamy!